ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


· Ο όμιλος eurodynamic υποχρεούται να επεξεργαστεί το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία διαφήμισης του εγγεγραμμένου ώστε να ολοκληρωθεί η προβολή του στον επαγγελματικό κατάλογο Ελλάδος www.
atladas.com

· Ο όμιλος eurodynamic δημοσιεύει μόνο στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στον δικτυακό τόπό www. 
atladas.com τα οποία έχουν κοινοποιηθεί  από τους ίδιους μετά από συμφωνία και συνεννόηση .


 • Ο όμιλος eurodynamic δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων, το περιεχόμενο της διαφήμισης , των ψευδών στοιχείων ή λαθών ή για τα εμπορικά σήματα .

 • Ο όμιλος eurodynamic δεν επιτρέπει την μαζική άντληση στοιχείων.

 • Ο όμιλος eurodynamic δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους,
  πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της eurodynamic.

 • Για διαγραφή από τον ιστότοπο ή για αλλαγή στοιχείων των εγγεγραμμένων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

 • Απαγορεύέται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή, ηλεκτρονική ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου www.
  atladas.com χωρίς έγγραφη άδεια.

 • Τα στοιχεία του ιστότοπου αυτού παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση για τους όρους και τυχόν τροποποιήσεις.

 • Ο ιστοτόπος www.atladas.com απευθύνεται μόνο σε ενήλικες η χρήση του αποτελεί άμεση αποδοχή των όρων 
  · απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών ή η επίσκεψη του ιστότοπου αυτού σε ανήλικους.
  Εάν αυτοβούλως παραβούν τους όρους ο όμιλος eurodynamic δεν φέρει καμία ευθύνη.

  · Ο όμιλος eurodynamic έχει το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να  διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία του δικτυακού τόπου www. atladas.com για αναβάθμιση, συντήρηση ή άλλο λόγο.

  · Ο όμιλος eurodynamic τηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων το οποίο έχει κοινοποιηθεί από τους ίδιους.

  · Απαγορεύεται η  παραβίαση ή τροποποίηση των όρων χρήσης και των όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων. Η παραβίαση των παραπάνω διώκονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.